Sporotrikos

Sporotrikos
Sporotrichosis (Sporo för kort) är en svampsjukdom som finns i sphagnummos, jord, på rostörn och sönderdelande organiskt material. Inga kända fall har dokumenterats förekommande med torvmossa.

Svampen kommer in i huden genom skärningar och repor på fingrar, armar eller ben. Små pustler kommer att utvecklas på huden. Pustlerna svullnar och blir röda. Sjukdomen kan spridas till benen och andra organ. Död kan uppstå i extrema fall.

Om symtom uppstår, kontakta läkare. Behandling kan inkludera, men är inte begränsat till, kaliumjodlösningar oralt. Svåra symptom kan behandlas med amfotericin B. Kontrollera med en licensierad fysiker.

Möjliga problem kan förebyggas genom att ha på handskar och långa ärmar när man arbetar med torv- och sphagnummossa. Tvätta kroppsdelar noggrant efter arbetet på gården och i trädgården.

Artiklar i denna samling var upphovsrättsskydda 1995 av Förvaltningsrådet vid University of Illinois. För fullständig upphovsrättsinformation om artiklarna i den här encyklopedin, klicka här.


Författare Till Artikeln: Adam Eriksson. Oberoende konstruktion och teknisk expert. Arbetslivserfarenhet i byggbranschen sedan 1980. Professionell kompetens i riktningar: konstruktion, arkitektur, design, husbyggande.

Video Instruktion: .


Dela Med Dina Vänner
Lägg Till En Kommentar